1975, 1976, 1977, 1978, "Citeca Productions" obtient quatre 7 d'Or.